DRAGA-ODE VŠEHO NĚCO

citáty o lásceKaždý jsme anděl s jedním křídlem.Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout.

Ten, kdo sám nemiluje, by neměl vědět, že je někým milován.

Dva milostné dopisy píšeme těžko - první a poslední.

Milovat znamená jednat tak, aby druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.

Když máš milovat, nepřemýšlej, když přemýšlíš, nemiluj.

 Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni.

Největší zázrak lásky spočívá v tom, že se člověk na čas přestane ohlížet za jinými.

Láska je jako polévka, první lžíce jsou velmi horké, poslední velmi studené.

Statistiky potvrzují, že víc lidí se z lásky rozvádí, než žení.

Kdo v lásce věří na zázraky, ten je ztracenKaždý boj s láskou je předem prohraný.

 Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá.

 Kdo je v lásce moudrý, miluje co nejvíc a mluví co nejmíň.

 U žen ztrácejí jen bázlivci, ženy milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem.

 Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě poznal třeba sto žen, možná že vůbec nepoznal lásku.

 Klid v lásce je klid nepříjemný.

Lásku, která umře, lze někdy oživit.

 V lásce, která má být trvalá, je nejhorší přechod od lži k pravdě.

Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělý a končí tím, že člověk touží být sám.

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.

 Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil.

 Láska bolí jen toho, kdo opravdu miluje.

Láska to je štěstí, které si dáváme navzájem.

Láska dokáže převrátit život na ruby - na začátku i na konci.

 Láska je práce, při které city pracují přes čas a rozum má dovolenou.

 Láska vítězí i nad smrtí, ale stává se, že jedno malé nedorozumění vítězí nad láskou.

 Láska je tak málo nebezpečná, jako lžíce kyseliny sírové na lačný žaludek.

 Zpočátku žena odolává mužovu útoku, nakonec mu brání v ústupu.

Ženy někdy odpustí tomu, kdo zneužije příležitosti, ale nikdy tomu, kdo ji nevyužije.

Tři muži kalí štěstí průměrné ženy - jeden, jehož marně získává, druhý, jehož se marně snaží zbavit, a třetí, který se chce zbavit jí.

Při vyznání lásky naslouchá žena dvakrát rychleji, než je muž schopen mluvit.

 Sex-appeal je z 50% to, co máte, a z 50% to, co si lidé myslí, že máte.

Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní, přestane-li ji milovat, hovoří s ní o sobě.

Žena, který miluje, je jako vyšetřující soudce? Požaduje stále nové a nové důkazy.

Ženy milují poražené, ale podvádějí je s vítězi.

Ženy by chtěly prožívat v lásce romány, muži kratičké povídky.

Není-li tu ta, kterou mám rád, tak mám rád tu, která tu je.

Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.

Jestliže člověk ví, proč miluje, tak vlastně nemiluje.

Nejlepším lékem na lásku je láska.

Ten, kdo opravdu miluje, nepozná téměř nikdy, kdy ho druhý přestal milovat.

 Odpouštíme, pokud milujeme.

S nedovyléčenou láskou se znova zamilujeme spíš, než jsme-li už zcela zdrávi.

Je nemožné milovat podruhé, co už člověk skutečně přestal milovat.

V lásce považujeme každou nicotnost od druhého za velkou zpronevěru, a vlastní velkou zpronevěru za nicotnost.

Vady svých lásek vidíme až po vystřízlivění.

Svou pravou lásku si člověk uvědomí nejlíp, když se vrací ze záletů.

Posuzujeme-li lásku zblízka, podobá se spíš trýzni než přízni.

Čím mám svou milou radši, tím blíž mám k nenávisti

 V žádném jiném citu se sobectví neprojevuje tak jako v lásce - člověk je vždy ochoten obětovat spíš klid milovaného než ztratit svůj vlastní.

 V lásce nejvíc pochybujeme o tom, čemu nejvíc věříme.

Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje.

Říká se tomu láska. Ve skutečnosti je to jen nezřízená touha ovládat a vlastnit druhého člověka.

Nejobtížněji se lidé rozcházejí, když už se nemilují.

V lásce se hodně nedůvěřuje. Ale skoro vždy se ještě víc podvádí.

Každá vášeň nás vede k chybám, ale láska k těm nejtrapnějším.

Člověku, který miluje příliš, je právě tak těžké se zavděčit, jako když už nemiluje vůbec.

Milovaná bytost má nad námi větší moc než my sami.

Bojíme se znát celou pravdu o svých milovaných

Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.

Člověk, který miluje, je ochoten tak dlouho ustupovat, až se octne na hranici zranitelnosti své hrdosti.

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají.

Člověk nenávidí z lásky, nikoli z nenávisti.

I nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.

 Muž je žárlivý, když miluje; žena i když nemiluje.

Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí.

Kde není lásky, vynikne každá chyba.

Miluj mne málo, miluj mne dlouho. 

Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. 

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. 

Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je.

Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy. 

Když tě miluji, co je ti po tom.

 Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná. 

Když je člověk zamilovaný, začíná vždycky tím, že podvádí sebe, a končí tím, že podvádí ostatní. Svět tomu říká romantická láska.

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají.

Noc všechno zveličuje; i malou lásku.

 

 

 Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.

Základní otázka každé lásky: "Jestliže mě pořád miluješ, budeš mě milovat i když odejdu?"

Z lásky se vám může chtít umřít, ale taky můžete pro lásku žít.

 V lásce se střídá radost a bolest.

Láska neodpustí buď nic,anebo všechno.

Láska je,když nelze,nelze jinak.

Láska je myšlenka,kterou si člověk vytvoří.

Láska je jak popel,i když dohoří,může ještě chvíli ve vzpomínkách hřát.

Láska je jako nemoc.Je nebezpečnější,dostaví-li se v pokročilém věku.

Láska je důvod k životu.

 Láska je jako sklo:rozbije se,když ji někdo uchopí příliš nejistě,nebo příliš prudce.

Láska je jako sen:sladká a prchavá.Nejprve rozpálí ti srdce do žhava a pak tě pohřbí v tůni chladné.