DRAGA-ODE VŠEHO NĚCO

Jak milujete?-Test

Každý miluje svým vlastním způsobem. Jaký je ten váš? Před sebou máte dvě sady protichůdných tvrzení. V každé sérii vybírejte z možností vždycky to tvrzení, které více odpovídá vaší povaze.

1. série

 1. a) Když s něčím nesouhlasím, řeknu to. Když to povede k hádce, nedá se nic dělat.
  b) Raději hned ustoupím, nebo se alespoň tak tvářím
   
 2. a) Rád/a si hraji na šéfa; nutím druhé, aby udělali, co chci.
  b) Nerad/a druhým nařizuji, raději dosáhnu cíle pomocí různých manévrů nebo svádění.
   
 3.  a) S lidmi komunikuji většinou přímo, otevřeně, někdy možná až trochu tvrdě
   b) Chovám se spíš příjemně, chci, aby lidem bylo v mé přítomnosti dobře.
   
 4. a) Za všech okolností se chovám stejně.
  b) Spontánně se přizpůsobuji lidem, s nimiž se stýkám.
   
 5. a) Chtěl/a bych jednou mít pořádnou motorku jenom pro sebe.
  b) Jízda na motorce mi připadá nebezpečná (i když sedím vzadu).
   
 6. a) Je pro mě důležité, aby mě lidé, které mám rád/a, také milovali.
  b) Potřebuji cítit, že mě lidé mají rádi, i když od nich nic neočekávám.
   
 7. a) Ve skupině často přebírám vedení.
  b) Nepřebírám iniciativu, pokud mě o to ostatní nepožádají.
   
 8. a) Myslím, že v životě je třeba riskovat.
  b) Nemám rád/a, když nevím, do čeho jdu.
   
 9. a) Nesnáším, když má se mnou někdo soucit.
  b) Mám docela rád/a, když mě někdo utěšuje.
   
 10. a) Jsem velmi nezávislý/nezávislá, špatně snáším autoritu.
  b) Bez problémů se podřídím (alespoň naoko) požadavkům druhých.
   
 11. a) Když se do něčeho zaberu, může se kolem mě dít cokoli – nic mě nevyruší.
  b) I když se silně soustředím, dokážu pořád vnímat, co se děje okolo.
   
 12. a) Když si někoho prohlížím, všímám si nejdřív detailů.
  b) Prvotní je pro mě celkový dojem.
   
 13. a) Když přemýšlím o svém životě, o lidech, které mám rád/a, o práci... chtěl/a bych, aby bylo všechno dokonalé.
  b) Chtěl/a bych, aby bylo všechno v pořádku.
   
 14. a) Čas vnímám jako sled jednotlivých okamžiků.
  b) Čas vnímám jako něco, co plyne.
   
 15. a) Vždycky vím, kde co mám.
  b) Dá mi vždycky hroznou práci, abych něco našel/našla.

 

 2. série

 1. a) Snadno se nechám dojmout osudy druhých.
  b) Myslím, že lidé někdy vyvádějí pro nic za nic. 
   
 2.  a) Chci žít v hezkém prostředí.
  b) Stačí mi, aby mé bydlení bylo funkční.
 3.  a) Doma si většinou dávám pozor na to, co jím.
  b) Jím všechno možné, co mi přijde pod ruku.
   
 4. a) Mám rád/a zvířata.
  b) Zvířata mám rád/a jenom na talíři.
   
 5. a) Mám rád/a děti.
  b) Děti mám rád/a, jenom když spí.
   
 6. a) Když mě někdo má rád, potřebuji, aby mi to řekl.
  b) Když mě někdo má rád, potřebuji, aby mi to dokázal.
   
 7. a) Líbí se mi knihy a filmy, v nichž je atmosféra, psychologie.
  b) V knihách nebo filmech chci nějakou akci.
   
 8. a) Ve studiu nebo v práci se mi daří, když jsem v pohodové atmosféře.
  b) Dělám svou práci a o ostatní se nestarám.
   
 9. a) V restauraci mi dělá velké potíže něco si vybrat.
  b) V restauraci vždycky najdu nějaké jídlo, které mě láká nejvíc.
   
 10. a) Mám rád/a jednoduché, prosté lidi.
  b) Vyhledávám spíše komplikované, někdy až trochu vyšinuté lidi.
   
 11. a) Chci se oblékat podle módy.
  b) Chci se ve svém oblečení cítit dobře.
   
 12. a) Nedělá mi problémy někomu půjčit své knihy nebo oblečení.
  b) Hrozně nerad/a půjčuji své věci.
   
 13. a) Vadí mi mluvit o penězích, říkat si o ně.
  b) Nedělá mi potíže mluvit o penězích (zvlášť když mi je někdo dlužen).
   
 14. a) Když se jdu vysprchovat nebo vykoupat, dělám to hlavně proto, že je to příjemné.
  b) Myji se, abych byl/a čistý/čistá.
   
 15. a) Na dovolenou vyrážím podle okamžité inspirace.
  b) Dovolenou si chci dopředu naplánovat a zorganizovat. 

 

Výsledky 

1. série
většina odp. většina odp. b
většina odp. a  senzorický              sentimentální
2. série
většina odp. b cerebrální              romantický

                                              

Jste „sentimentální“

Dominantní složka: orální.
Symptomy: neustálá aktivita úst (jídlo, pití, mluvení, kouření, líbání, sání...), případně horlivá konzumace knih a televize (hltání románů a seriálů).

Psychosexuální profil: erotický typ.
Hlavní slovo mají u vás pudy a instinkty = impulzivně přejdete ke skutkům (často nemyslíte na riziko pohlavních chorob). Někdy se chováte sexuálně provokativně, aniž byste to skutečně zamýšleli (udržujete druhého v omylu a pak musíte na poslední chvíli vyklidit pole). Nebo zažíváte sexuální frustrace (které si kompenzujete nakupováním, čtením, jídlem).

Patologické sklony: hysterické neurózy, deprese, erotománie, nymfománie.

 Často tu byla zanedbávající matka (nebo matka nebyla přítomná), otec nejevil zájem (důsledkem bývá frustrace, chronická nespokojenost). Nebo naopak rodiče byli hyperprotektivní (následkem bývá strach z vlastní touhy).

City: Otevřeně projevované (něha, velkorysost), někdy přemrštěné (stále znovu se zamilováváte, novému objevu voláte po první schůzce pětkrát denně, děláte hlouposti). Prožíváte náhlé a nepochopitelné návaly citů (smích a zase slzy), máte sklon rozplakat se po sebemenší výčitce. K druhému cítíte silné pouto, takže si ho také připoutáváte (někdy se až „lepíte“).

Ideální vztah: Splynutí, tedy touha milovat, ale hlavně být milován. Na nevědomé úrovni je to touha druhého „pozřít“ a být jím pozřen – stát se jedinou bytostí.
Obavy – z opuštěnosti, ztráty lásky; z toho pramení závislost.

Ideální partner: Měl by být „silnější“ (aby vás mohl pohltit), měl by si vás vyvolit, „adoptovat“ (abyste mohli žít jen pro jeho touhu a skrze ni) a hlavně by měl být takový, aby vás nikdy neopustil. Když se domníváte, že jste ho našli, jste ochotni k jakýmkoliv kompromisům, k jakýmkoliv ústupkům (dokážete být až otrocky úslužní, nebo naopak podlí).

 

Jste „cerebrální“

Dominantní složka: anální.
Symptomy: touha mít ve všem pořádek (třídíte, uklízíte, sledujete čas, počítáte peníze), jste posedlí čistotou (otíráte si příbory, nikdy byste se po někom nenapili ze sklenice a nepůjčili svůj zubní kartáček), máte fobii ze zápachů. Nebo jste naopak nepořádníci (staré zbytky pizzy pod postelí, chlupy neznámého původu v pudřence), nedbalí (výměna spodního prádla dvakrát za týden) a všechno je vám jedno (nepřijdete nikdy včas, jste stále pozadu s prací).

Psychosexuální profil: nutkavý, obsedantní typ.
Hlavní slovo má u vás superego (nevědomé zákazy). Navenek z vás sálá značná sebedůvěra, uvnitř však bují tísnivé morální problémy a pochybnosti. Slast se vždycky pojí s pocity viny. Proto se sexuální pud místo prosté realizace často transformuje do pracovního nadšení (jste zarputilý dříč), a co se týče sexu, prožíváte často zablokování nebo nepřekonatelný odpor.

Patologické sklony: nutkavé neurózy, fobie, frigidita.

Vliv rodičů: Často tu byli přísní, trestající rodiče (s tím jsou spojeny přísné zásady, množství zákazů); nebo nerovnováha mezi rodiči – laxní otec („starý dobrák“) a matka dračice, nebo ušlápnutá matka, masochistka, a otec dominantní „samec“ (intelektuál, nebo také ne). Většinou dochází ke konfliktu s matkou a později s tchyní (je to „slepice“) a otec je brán jako vzor.

City: potlačované.
Jste nedůvěřiví, pořád máte strach, že vás někdo „dostane“ (máte kontrolu nad svými milostnými city). Po fyzické stránce nejste příliš otevření (málo něhy, mazlení), dokážete se někomu „propůjčit“ (prožíváte občasné krize hypersexuality), ale zřídkakdy se skutečně oddáte, a nikdy ne zcela. Máte také sklony vyčítat (vědomě i nevědomě) druhému slast, kterou vám poskytuje, nebo pouto, které vás k němu váže. 

Ideální vztah: Chcete prožívat vášnivou lásku, absolutní (která je žárlivá, majetnická), máte potřebu být dobýváni, býváte zmučeni láskou. Pociťujete však také úzkost, obavy (strach, že ztratíte kontrolu). Nechcete partnera pustit z dohledu, snažíte se dosáhnout toho, abyste byli stále spolu.

Ideální partner: téměř dokonalý (podle převzatého modelu otce nebo matky). Typ muže nebo ženy, pro něhož nebo pro niž byste byli ochotni se všeho vzdát (školy, práce, rodičů, zásad...), ale který to po vás nebude nikdy chtít.

 

Jste „romantický“ typ

Dominantní složka: falická.
Symptomy: přehnaná pozornost k vlastnímu tělu, jeho fungování (sport, péče o pleť, vlasy, manikúra...), vzhledu (oblečení, líčení...), k vlastnímu věhlasu (touha být ze všech nejhezčí, nejsilnější, nejinteligentnější, nejvíc sexy, nejvtipnější...).

Psychosexuální profil: narcistní.
U vás rozkazuje ego (vědomá složka osobnosti), vaše ego se snaží prosadit u ostatních (jako vzor, vůdce, umělec nebo rebel). Vaše vztahy jsou založeny na svádění nebo na agresivitě. V sexuální oblasti jste buď zablokovaní, nebo velmi uvolnění. V prvním případě unikáte před svou mužností nebo ženstvím (stydíte se za své tělo, popíráte své sexuální potřeby), vyhýbáte se sexuálním konfrontacím (schůzky jsou intelektuálního, přátelského nebo obchodního rázu). V druhém případě toho děláte příliš mnoho (provokativní chování, sexy oblečení...), aby po vás muži nebo ženy (které vnímáte jako objekty) šíleli.

Patologické sklony: egocentrismus, megalomanie, paranoia, psychózy.

Vliv rodičů: Často nebyli přítomni (výchovu obstarali prarodiče), nebo vás zbožňovali (toho benjamínka, kterého měli, když už ani nevěřili, že se to povede), nebo jste patřili mezi jedináčky.

City: víceméně jednosměrné.
Stále vyžadujete (myslíte si, že na to prostě máte nárok), hodně si berete, ale dáváte málo. Někdy býváte povrchní – chcete samozřejmě dosáhnout slasti, ale nechcete mít problémy. Druhých si všímáte hlavně tehdy, když je potřebujete (materiálně, sexuálně...). A co je nejhorší, často vám připadá, že předcházející popis se na vás vůbec nehodí. („Já a egoista? Nikdy!“)

Ideální vztah: Sebeláska, tedy potřeba svádět (ať už bude následovat nějaké pokračování, nebo ne), abyste posílili své sebevědomí, dokázali svou mužnost či ženství, o nichž nevědomky pochybujete. V principu je pro vás přednější milovat (hlavně sebe sama) než být milován. V praxi však projevujete až tyranskou touhu být milován (vyžadujete neustálou pozornost a obdiv).

Ideální partner: Výjimečný (protože vy jste také výjimeční, jak se domníváte), nedosažitelný (vy také po dosažení cíle rychle ztrácíte zájem), ten, kdo „má“ (moc, krásu, úspěchy, peníze...) na první pohled víc než ostatní.

 

Jste „senzorický“ typ

Dominantní složka: genitální.
Symptomy: Máte svého otce rádi stejně jako svou matku, máte stejně dobré vztahy (nesexuální) s muži i se ženami. Jste spokojení a vaše hormony a neurony harmonicky spolupracují.

Psychosexuální profil: postnarcistický.
U vás se uplatňuje všechno v souladu, síly (pudy, příkazy nevědomí i vědomá část osobnosti) se vyrovnávají. Necítíte tudíž téměř nebo vůbec žádnou frustraci, pocity viny nebo úzkost. Váš duch i vaše sexualita jsou otevřené (nepředstavujete si život bez sexu ani lásku bez touhy) a stabilní (jste spíše toleratní, mírní). Někdy to přeženete, ale nepodléháte „pominutí smyslů“.

Patologické sklony: téměř žádné, jen několik povahových zvláštností, abyste nepůsobili nudně.

Vliv rodičů: Jsou tu rodiče, kteří se stále milují a stále po sobě touží (ano, i takoví ještě dnes existují!). Vyrůstali jste v láskyplném prostředí, v klidu, byli jste syceni důvěrou, vychováváni na „čerstvém vzduchu“ (svobody, neustálého dialogu).

City: empatické.
Jste schopni představit si sami sebe na místě druhého člověka a prožívat jeho pocity. Umíte dobře vnímat nálady i reakce druhých. Nezůstáváte chladní k jejich problémům. Někdy se však cítíte nepříjemně v konfliktních situacích a vztazích.

Ideální vztah: velká Láska.
Jste ve své podstatě monogamní – dnes vymírající druh. Nejste ani trochu cyničtí (typu „na to mě nenachytáte“) nebo blazeovaní (typu „už jsem se dostal z různých věcí“). Milostná zklamání ani nezdary ve vztazích vám nikdy nezabrání věřit, že věčná láska je možná.

Ideální partner: Milenec, druh a rodič zároveň, tedy milenec/milenka (stálý/stálá a věrný/věrná po dalších padesát let), druh/družka (podle zákona, pro časy dobré i zlé) a rodič (pro děti, které budete společně mít).

zdroj:http://www.stripky.cz/zabava/testy/jak_milujete.html