DRAGA-ODE VŠEHO NĚCO

Proč je s láskou tolik trápení?

 

 

PROČ S LÁSKOU SOUVISÍ TOLIK TRÁPENÍ? 

Zármutek ze skoncované nebo neopětované lásky dokáže člověkem pořádně otřást, někdy dokonce samou podstatou jeho života. Bolest z první ztracené lásky je možná nejhorší. Nemáš totiž ještě zkušenosti s takovouto ztrátou. Nelze říci, v jaké podobě tě taková bolest postihne. To závisí na mnoha věcech, mimo jiné na intenzitě tvé lásky a na okolnostech, za kterých jsi byl opuštěn. Někdy snášíš bolest hůře, jindy snadněji, někteří lidé ji zvládají lépe, jiní velice trpí. Pád je o to prudší, čím méně zranitelný jsi se ve svých citech lásky cítil.

Zvlášť veliké příkoří zakoušíš, když tě partnerka opustí kvůli jinému, ke všemu ještě kvůli někomu, koho jsi považoval za neschopného. To neobyčejně podryje tvůj pocit sebevědomí. Prázdnota, pochybnosti, probrečené noci, pocit nesmyslnosti života, zraněná hrdost, strach před zesměšněním, sebepodceňování – to všechno provází trápení s láskou.

Zatímco dívky stále znovu a znovu, skoro až do omrzení vyprávějí o svém trápení přítelkyním, mají chlapci sklony stáhnout se do sebe, naježit se jako kočky, dokud bolest nepoleví. Druzí ani nemusejí poznat, jak těžce je chlapec zasažen.

Bolest a smutek ze ztracené lásky obvykle jednoho dne odplynou. Najednou zjistíš, že slunce stále ještě svítí a že jsou na světě i jiné krásné dívky. Všichni, kdo to už zažili, moudře pokývají hlavou a řeknou: “Čas všechny rány zhojí.” A skutečně tomu tak je. Až do příštího trápení s láskou.

Jsem žárlivý – co s tím?

Žárlivosti není ušetřen nikdo. Také nevěra se objevuje častěji než dříve. Je tedy velmi pravděpodobné, že se tě zmocní žárlivost, zjistíš--li, že jsi byl nebo stále ještě jsi podváděn. Nejhorší je pocit, že tvoje cena klesla. V hlavě se ti odvíjí stále stejný film: ona s jiným ve všech možných situacích – většinou v těch, které jsi s ní sám ještě neprožil. A samozřejmě je ten druhý ve tvých představách vždycky mužnější, uvolněnější, inteligentnější atd. Žárlící člověk propadá vzteku, strachu a především pochybnostem o sobě samém.

Žárlivost nepramení jen z pocitu, že ti někdo něco bere, ale především z pocitu bezmocnosti. Bojíš se, že nedokážeš obstát v konkurenci. Největším problémem je, že vlastně přesně nevíš, co se za tvými zády odehrává. Mnohé z toho, co se domýšlíš, pro tebe představuje ohrožení. Tvé představy tě stresují a na ně reaguješ.

Pokud však žárlíš bezdůvodně a kvůli domněnkám se začneš chovat podezíravě, zasypávat dívku výčitkami a tajně ji sledovat, jsi na nejlepší cestě dohnat ji k přesvědčení, že nejsi ten pravý. A bude mít pravdu – bez určité důvěry nelze vybudovat dobrý vztah.

Lékem na žárlivost je vybudovat si dostatečné sebevědomí, mít úctu sám k sobě i k druhému a věřit síle vzájemné lásky. Jestliže se ti zdá, že se ve vašem vztahu objevují trhliny, je třeba o něj více pečovat a snažit se ho obohatit. Někdy se musíš smířit s tím, že ho zachránit nelze, avšak žárlivost dokáže zničit i velké city.

Jestliže se ocitneš v podobné situaci, měl bys být v prvé řadě přívětivý sám k sobě. Zabývej se tím, co tě baví a co tě rozptýlí. Nejlepší je sportovat a mít dostatek pohybu, tak tělo odbourá stresový hormon. Jenom si nenamlouvej, že tě nikdo nemá rád anebo že tě ostatní pozorují, protože jsi byl podveden. Postav se čelem ke svému vnitřnímu zranění a vyrovnej se se skutečností, že žárlíš. Ale přestaň obviňovat sám sebe. Nikdo životem neprochází bez úhony – šrámy jen utvářejí charakter. John Lennon jednou řekl: Life happens while you are making other plans! (Život běží, zatímco si děláš jiné plány!)  

zdroj:http://www.stripky.cz/svatky/valentyn/8otazek