DRAGA-ODE VŠEHO NĚCO

spočítejte si svůj kvocient věrnosti

 

Proč vlastně dochází k podvádění partnerů? Je nevěrnost „genetická“? To by musel existovat nějaký „gen“ věrnosti… Možná. Všechny výzkumy, vedené Kinsey Institute for Sex Research nebo skupinou ACSF (Analýza sexuálního chování Francouzů) však prokazují, že nevěra není nic přirozeného a že je závislá především na prostředí. Nevěrnost není vrozená, nevěrnými se stáváme působením určitých objektivních faktorů.
V následujícím testu si můžete ověřit, jaká je pravděpodobnost, že brzy svého partnera podvedete (nebo ne).

Není
a) dne,
b) týdne,
c) měsíce,
aby vám nějaký muž nedělal návrhy.

 

Jste si jistá, že
a) vaše matka měla milence;
b) váš otec měl milenku;
c) vaši rodiče si byli vždycky věrní.

 

Když máte chuť se milovat se svým partnerem,
a) svedete ho;
b) upřímně mu to řeknete;
c) počkáte, až po vás zatouží.

 

 

 Pokud jde o vzdělání,
a) ve srovnání s ním máte vyšší;
b) jste oba přibližně na stejné úrovni;
c) máte nižší vzdělání než on.

 

V současné době
a) pracujete v kanceláři, v podniku;
b) podnikáte;
c) nejste zaměstnaná.

 

V zaměstnání
a) máte vedoucí postavení;
b) máte hodně zodpovědnosti;
c) nemáte příliš pravomocí.

 

Už se vám stalo:
a) Podlehla jste čistě sexuální přitažlivosti.
b) Milovala jste se s mužem, s nímž jste neměla citový vztah.
c) Rozešla jste se s mužem, protože vás podvedl.

 

Vaše nejlepší přítelkyně v současné době
a) chodí nejméně se dvěma muži najednou;
b) je sama;
c) má jednoho partnera.

 

Bydlíte
a) ve velkém městě;
b) v malém městě;
c) na venkově.

 

Míváte často dojem,
a) že vás partner miluje víc než vy jeho;
b) že se máte s partnerem oba stejně rádi;
c) milujete svého partnera víc než on vás.

 

Když se na něčem neshodnete,
a) nakonec většinou rozhodnete vy;
b) rozhodnete to někdy vy, někdy on;
c) nejčastěji rozhoduje partner.

Je vám
a) méně než 26 let;
b) mezi 26 a 30 lety;
c) víc než 30 let.

 

Před svým současným partnerem jste měla
a) 15 a více partnerů;
b) 6 až 14 partnerů;
c) 5 a méně partnerů.

 

Se svým současným partnerem se milujete
a) jednou nebo dvakrát za měsíc;
b) víckrát za týden;
c) skoro každý den.

 

Vaše bydliště:
a) Nedávno jste se přistěhovala.
b) Zanedlouho se určitě odstěhujete.
c) Bydlíte tam dlouho a ještě dlouho tam určitě bydlet budete.

 

Váš partner:
a) Každý den si všimnete nějakého dalšího nedostatku.
b) Co jste na něm začala pracovat, zlepšuje se den ode dne.
c) Máte ho ráda takového, jaký je, nic vám tak hrozně nevadí.

 

Od té doby, co jste spolu,
a) někdy jezdíte na dovolenou i nadále každý sám;
b) udrželi jste si každý své vlastní koníčky;
c) zvykli jste si všechno dělat společně.

 

Kromě sexu je pro vás v milostném vztahu nejdůležitější
a) zasmát se spolu;
b) moci spolu o všem mluvit;
c) plánovat společné aktivity.

 

Vaše dřívější láska:
a) Rozešla jste se s ním, když jste se seznámila se svou současnou láskou.
b) Nechal vás kvůli jiné ženě.
c) Rozešli jste se, protože vám to neklapalo.

Vaše první sexuální zkušenost:
a) Chtěla jste to, abyste nezaostala za ostatními.
b) Chtěla jste to ze zvědavosti.
c) Bylo to z lásky.

 

Vaše poslední milostné sblížení:
a) Toužila jste po tom.
b) On po tom toužil.
c) Zatoužili jste po sobě navzájem.

 

Všechny vášně jsou
a) sexuální;
b) romantické;
c) jen krátkodobé.

 

K poslednímu záchvatu žárlivosti u vás došlo
a) včera;
b) nejméně před týdnem;
c) nejméně před měsícem.

 

Přátelství mezi mužem a ženou:
a) Právě ho prožíváte.
b) Vždycky je v něm určitá dvojsmyslnost.
c) Skutečně není možné.

 

Když jste se naposledy pohádali,
a) vyhrožovala jste, že ho opustíte;
b) hrozil, že vás opustí;
c) vyhnala jste ho z ložnice.


Váš kvocient věrnosti

Spočítejte, kolikrát jste zaškrtla odpověď a, b nebo c, a vyhledejte si odpovídající výsledek. Jestliže jste získala přibližně stejný počet u dvou typů odpovědí (a, b nebo c), hodí se na vás oba dva příslušné popisy.

 

Většina odpovědí a: kvocient věrnosti = 3/10

Pro vašeho partnera to asi nebude dobrá zpráva – u vás se totiž spojuje hned několik faktorů, které nám umožňují předpovědět, že taková žena bude asi nevěrná. Podle statistik patříte do této „špatné“ skupiny žen, pokud budeme věřit všem studiím a výzkumům, realizovaným sociology a psychology na obou březích Atlantiku. Ve vaší osobě se setkává až příliš mnoho objektivních předpokladů (a čím víc odpovědí a jste nasbírala, tím je to horší), které vás „svádějí ke zločinu“. Zvláště pak motiv a příležitost, jak říkají policisté. Většinou to stačí ke vzbuzení podezření a to vás pak nutí zpochybňovat sama sebe. Dost možná jste geneticky naprogramovaná na monogamii, třeba i pevně věříte, že vaše věrnost je neotřesitelná. Můžete mít přísné svědomí, opevňovat se náboženskými tabu, přesto však patříte k těm, které si asi někdy pohrají s ohněm. Alespoň to víte dopředu a nebudete si příliš dělat iluze ani je nebudete vzbuzovat u jiných. Tím vším chceme naznačit, že nejspíš brzy podvedete toho, který s vámi tráví dny a noci. Nemusí k tomu dojít. Všechny okolnosti však hrají proti vám, zvlášť pokud jste volila často odpověď a u otázek týkajících se přímo vašeho vztahu.

 

Většina odpovědí b: kvocient věrnosti = 6/10

Ještě zadržte výdech ulehčení (nebo zklamání?). Nízká pravděpodobnost znamená jen to, že máte méně objektivních (statisticky) a osobních důvodů podlehnout nevěře. Jenomže i jeden důvod stačí, zvlášť pokud je „dobrý“. Může se z vás klidně stát nevěrnice, protože nevěrná byla i vaše matka, nebo naopak proto, abyste se nestala obětí jako ona, pokud ji otec podváděl. Dokud jste byla sama, také jste sama rozhodovala o tom, čím si uděláte radost. Pokud jste si tehdy zvykla nic si neodpírat, možná je pro vás teď těžké přizpůsobit se „sexuální výlučnosti“. V zásadě si myslíte, že monogamie je to nejlepší, co může být, a že věrnost je nezbytným předpokladem milostného vztahu a partnerství vůbec. Máte však také sklon si myslet, že nevěra je v určitých případech ospravedlnitelná. Například tehdy, zažíváte-li citovou nebo sexuální frustraci. Jste velmi zranitelná v případech dlouhého odloučení nebo když máte s partnerem problémy. Ale podvedete ho kvůli tomu? Možná ne. Pokud ovšem nemáte už nějakého muže na mušce. Nejpravděpodobněji byste totiž mohla být nevěrná z lásky.

 

Většina odpovědí c: kvocient věrnosti = 9/10

K hrátkám s ohněm nemáte dost (statisticky) objektivních důvodů. Nesplňujete materiální ani psychologické podmínky. Nejste k tomu otevřená a pro nevěru ani nemáte žádné skutečně závažné motivy. Jste ve své podstatě ženou pro jednoho muže. Monogamie je u vás daná snad geneticky, máte ji pevně vepsanou ve své mysli a podpořenou výchovou i náboženským přesvědčením. Láska a věrnost jsou pro vás neoddělitelné. I když jste třeba byla na začátku dospělosti sexuálně aktivní a nepříliš stabilní, od té doby, co máte svého partnera, na to už ani nepomyslíte. V naší době, kdy se často žije „na divoko“ a „na psí knížku“, kdy se lidé běžně rozvádějí, vy zůstáváte věrná – kvůli své představě o ideálním vztahu, kvůli touze po klidu a štěstí i kvůli svému konformismu. Ve skutečnosti nemáte příliš schopností vést dvojí život, neustále podvádět a vrhat se do komplikovaných situací. Neumíte si představit, že byste svého partnera podvedla jen proto, že s ním právě máte problémy, nebo když se někde na oslavě příliš napijete. Nejste však stoprocentně chráněná před „náhodným vybočením“. Můžete podlehnout, pokud se setkáte s opravdovou láskou – vaším pohádkovým princem na bílém koni.

 zdroj:http://www.stripky.cz/zabava/testy/vernost.html